Coastal network of Hanshin Port

Hanshin Port boasts of the extensive coastal feeder and ferry network to the ports in Chugoku, Shikoku and Kyushu area. Feeder network offers 99 regular services per week to 33 ports, and ferry network offers 98 – 99 services per week to 14 ports, forming an eco-friendly maritime transportation network.

阪神港の内航航路網

Coastal ferry service

As of December, 2016
Route Frequency/week
Toyo, Niihama 13
Shin-Moji 21
Amami-oshima, Naha 8~9
Shibushi 7
Miyazaki 7
Beppu 7
Oita 7
Takamatsu, Shodoshima 28
Total 98~99

Coastal Container Feeder Services

As of December, 2016
Port of call Frequency/week
Kyushu Hakata 6
Hibiki 3
Moji 8
Oita 3
Hosojima 2
Aburatsu 1
Shibushi 3
Satsuma Sendai 1
Yatsushiro 1
Nagasaki 1
Imari 1
Shikoku Matsuyama 4
Imabari 2
Niihama 2
Iyomishima 4
Takamatsu 1
Tokushima 1
Kochi 1
Chugoku Ube 3
Mitajirinakanoseki 6
Tokuyama 5
Iwakuni 3
Otake 3
Hiroshima 12
Fukuyama 1
Mizushima 9
Other area Himeji 3
Sakai-Semboku Non Regular
Wakayama 1
Yokkaichi Non Regular
Nagoya 2
Yokohama 5
Kawasaki Non Regular
Tokyo 1